پوانتیلیسم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نقاشی
  • pointillism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوانتیلیسم

پیشنهاد و بهبود معانی