پول ضعیف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • اقتصاد soft currency
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پول ضعیف

پیشنهاد و بهبود معانی