پول میز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • رستوران و غیره
  • cover charge
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پول میز

پیشنهاد و بهبود معانی