پویایی شناسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک dynamics
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پویایی شناسی

پیشنهاد و بهبود معانی