پیاده نظام به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • infantry, line
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی