پیرزن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • زن کهنسال
 • فونتیک فارسی

  pire zan
 • اسم
  old woman, biddy, aged woman, granny, grandam, grannie
  • - آنان نسبت به پیرزن با ادب و احترام رفتار کردند.

  • - They treated the old woman with civility and respect.
  • - نفرین پیرزن

  • - an old woman's curse
  • - پیرزن در سختی زندگی می‌کرد.

  • - The old woman lived in hardship.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی