پیریت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کان شناسی
  • pyrite
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیریت

پیشنهاد و بهبود معانی