پیزری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pizori
  • rushy, flimsy, frall
  • عامیانه tin-pot
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیزری

پیشنهاد و بهبود معانی