پیس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دارای پیسی
 • فونتیک فارسی

  pis
 • صفت
  afflicted with leukoderma, blotched
  • - صورت زن در اثر آفتاب‌سوختگی با لک‌های قرمز پیس شده بود.

  • - The woman's face was blotched with red patches from the sunburn.
  • - لک و پیس

  • - blotches and freckles
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیس

لغات نزدیک پیس

پیشنهاد و بهبود معانی