پیشگامی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اعتصاب
  • picket
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشگامی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی