پیشین ترین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه granddaddy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشین ترین

پیشنهاد و بهبود معانی