پیشین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishin
  • old, ancient, early, former, previous, anterior, front
  • (the) former
  • elder, former
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیشین

لغات نزدیک پیشین

پیشنهاد و بهبود معانی