پیشینه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishine
  • antecedent, record
  • عامیانه track record
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیشینه

لغات نزدیک پیشینه

پیشنهاد و بهبود معانی