پیش آماده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خوراک
  • instant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش آماده

پیشنهاد و بهبود معانی