پینگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • صدای اصابت گلوله
  • ping
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پینگ

پیشنهاد و بهبود معانی