پیوستار زمانی - مکانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک space-time
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیوستار زمانی - مکانی

پیشنهاد و بهبود معانی