چراغ ایمنی در معدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • safety lamp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ ایمنی در معدن

پیشنهاد و بهبود معانی