چراغان کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to illuminate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغان کردن

پیشنهاد و بهبود معانی