چرب زبانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • glibness, pitch
  • عامیانه jive, spiel
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چرب زبانی

لغات نزدیک چرب زبانی

پیشنهاد و بهبود معانی