چرخیده به سوی مشاهده کننده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • obverse
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخیده به سوی مشاهده کننده

پیشنهاد و بهبود معانی