چرخ دستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گاری دستی
 • فونتیک فارسی

  charkhe dasti
 • اسم
  handcart, hand wheel, trolley
  • - باغبان از چرخ دستی برای جابه‌جایی کیسه‌های خاک و خاک‌پوش در اطراف باغ استفاده کرد.

  • - The gardener used a trolley to move the bags of soil and mulch around the garden.
  • - کارگران جعبه‌های سنگین را در چرخ دستی گذاشتند.

  • - The workers loaded the heavy boxes onto the handcart.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخ دستی

پیشنهاد و بهبود معانی