چرخ دنده گردنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مکانیک drive
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخ دنده گردنده

پیشنهاد و بهبود معانی