چرم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تیماج، ساختیان
 • فونتیک فارسی

  charm
 • اسم
  leather, tanned skin, pelt, hide, vellum, suede, tanned hide, kid, chamois
  • - او می‌کوشد بازار چرم را قبضه کند.

  • - He is trying to corner the leather market.
  • - این پالتو از چرم ساخته شده است.

  • - This coat is made of leather.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چرم

لغات نزدیک چرم

پیشنهاد و بهبود معانی