چرک دار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • زخم
  • purulent
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرک دار

پیشنهاد و بهبود معانی