چسبیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chasbidan
  • to stick, to cling, to adhere
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چسبیدن

لغات نزدیک چسبیدن

پیشنهاد و بهبود معانی