چسبیدگی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • adhesion, accretion
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چسبیدگی

لغات نزدیک چسبیدگی

پیشنهاد و بهبود معانی