چس فیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • popcorn, puffed maize
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چس فیل

پیشنهاد و بهبود معانی