چشم چران به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • هرزه
 • فونتیک فارسی

  cheshmcheraan
 • صفت
  lecher, lecherous, ogler, voyeur
  • - فیلم آن آدم شرور را به عنوان پیرمردی چشم‌چران نمایش داد.

  • - The movie portrayed the villain as a lecherous old man.
  • - مرد چشم‌چرانی که وسط بار نشسته بود، باعث شد معذب شوم.

  • - The ogler man sitting across the bar made me feel uncomfortable.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم چران

لغات نزدیک چشم چران

پیشنهاد و بهبود معانی