چشم تنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    che(a)shmtang
  • illiberal, petty, skinflint, ungenerous
  • عامیانه cheapskate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم تنگ

لغات نزدیک چشم تنگ

پیشنهاد و بهبود معانی