چغر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پینه، کبره
 • فونتیک فارسی

  chegher
 • اسم
  callous, callosity
  • - چغر دستش نتیجه‌ی سال‌ها کار یدی بود.

  • - The callosity on his hand was a result of years of manual labor.
  • - دکتر چغر پای مریض را معاینه کرد.

  • - The doctor examined the patient's callosity on her foot.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چغر

پیشنهاد و بهبود معانی