چفته بندی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • staging
  • معماری scaffolding
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چفته بندی

پیشنهاد و بهبود معانی