چند گوشه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • many - comered, polygonal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند گوشه

پیشنهاد و بهبود معانی