چندگونه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • variegated, various, poly-, variety
  • شیمی allotrope
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندگونه

پیشنهاد و بهبود معانی