چندگونی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی allotropy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندگونی

پیشنهاد و بهبود معانی