چند بر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • polygonal
  • polygon, polyhedron
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند بر

پیشنهاد و بهبود معانی