چهارچوب سیمان ریزی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • form
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهارچوب سیمان ریزی

پیشنهاد و بهبود معانی