چوب پنبه بطری را در آوردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • uncork
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوب پنبه بطری را در آوردن

پیشنهاد و بهبود معانی