چوب گذاشتن زیر چیزی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • stake
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوب گذاشتن زیر چیزی

پیشنهاد و بهبود معانی