چوبکاری جانانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • drubbing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوبکاری جانانه

پیشنهاد و بهبود معانی