چونکه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • because, since, for
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چونکه

پیشنهاد و بهبود معانی