چک مدد معاش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • giro
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چک مدد معاش

پیشنهاد و بهبود معانی