چیزهای مبهم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • ambiguities
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیزهای مبهم

پیشنهاد و بهبود معانی