ژاژخای به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • یاوه‌گو
  • فونتیک فارسی

    zhaazhkhaay
  • صفت
    babbler, idle talker

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)