ژاژخایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (کنایی) بیهوده‌گویی
 • فونتیک فارسی

  zhaazhkhaayi
 • اسم
  idle talk, babbling, backbiting, gossiping
  • - ژاژخایی کردن، ژاژخاییدن

  • - to babble, to backbite, to engage in idle talk, to gossip

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژاژخایی

لغات نزدیک ژاژخایی