ژاژخاییدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ژاژخایی
  • to babble, to backbite, to engage in idle talk, to gossip

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژاژخاییدن