ژاژ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (گیاه‌‌شناسی) خاربن، انگنار، خار مقدس
 • فونتیک فارسی

  zhaazh
 • اسم
  thistle (genera: Onopordum, Cirsium, Cinicus)
 • (ادبی) حرف بی‌اساس، یاوه، چرند
 • فونتیک فارسی

  zhaazh
 • اسم
  idle talk, nonsense

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژاژ