یاوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaave
  • idle talk, nonsense
  • عامیانه taradiddle, tosh, bull, horsefeathers, tommyrot, yak

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاوه