ژرف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (ادبی) عمیق، گود
 • فونتیک فارسی

  zharf
 • صفت
  deep, profound, bathic, bathyal, fathomless, bottomless
  • - دریای ژرف

  • - a deep sea
  • - این چاه خیلی ژرف است.

  • - this well is very deep
 • (مجازی) دارای شدت، قدرت یا سابقه‌ی زیاد
 • فونتیک فارسی

  zharf
 • صفت
  deep-rooted, inveterate, heavy, far-reaching, profound, recondite, deep
  • - دوستی ژرف مولانا و شمس تبریزی

  • - the deep friendship of Molana and Shams Tabrizi
  • - معنی ژرف این شعر خیام

  • - the profound meaning of this poem by Khayyam
  • - دشمنی ژرف آن دو خانواده

  • - the inveterate enmity of those two families
 • خواب
 • sound
 • intimate
 • مجازی pithy

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژرف