ژرفا سنج به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اسباب اندازه‌گیری عمق زیاد آب
 • فونتیک فارسی

  zharfaasanj
 • اسم
  dipstick, sounder, depth finder, bathometer
  • - ژرفاسنجی

  • - bathymetric, bathymetrical

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)