ژرفا سنجی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سنجش عمق آب
 • فونتیک فارسی

  zharfaasanji
 • اسم
  fathoming, sounding, bathometry, bathymetry
  • - طناب ژرفاسنجی

  • - sounding line, lead line

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)